ENERGYREGION - Efektivní rozvoj rozptýlených obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s konvenční energií v regiónech je projekt realizováný prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt byl zahájen 1. října 2011 a bude trvat tři roky, až do konce září 2014. Na projektu ENERGYREGION se podílí jedenáct partnerů ze čtyř evropských zemí (Polsko, Česká republika, Slovinsko a Německo).

Hlavním cílem projektu je vytvořit strategii udržitelného rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Trh s energií je v aktuální době velkou výzvou pro všechny země a přístup k spolehlivé energii, při akcentu na přijatelnou cenu, je to, čím se nyní národní a místní orgány odpovědné za oblast energetiky ze široka zabývají. S ohledem na zpřísňování ekologických předpisů jsou obnovitelné energetické technologie stále více konkurenceschopnější. Za účelem splnění stale přísnějších předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a výroby elektrické energie, bude project ENERGYREGION usilovat o vytvoření iniciativ na podporu obnovitelných zdrojů energie a zvýšení společenského povědomí v zájmových regiónech projektu. Ty budou zaměřeny na rozvoj regionálních strategií pro zvýšení investic do energetické infrastruktury. Mimo to se project pokusí odhalit skrytý potenciál pro úsporu energie.

Mezinárodní spolupráce pomůže sdílet informace o obnovitelných zdrojích energie a energetické účinnosti. To umožní výměnu know-how a nejlepší dostupné praxe. Učení od pokročilých je nejlepším způsobem, jak se vyvarovat chyb a zvýšit a zlepšit energetickou účinnost.