Zaradi nenehnega povpraševanja po energiji in varstva okolja, bodo obnovljivi viri energije postali alternativa za konvencionalne vire energije, kot so fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin in skrilavec). Najenostavnejša definicija za obnovljivi vir energije (OVE) je: vir, ki zagotavlja energijo iz naravne obnovljive energije. Obstaja več poglavitnih vrst OVE: biomasa, vetrna energija, solarna energija, vodna energija, geotermalna energija.

renewable 2 si

Biomasa

Vse rastline za rast izkoriščajo sončno svetlobo, CO2, vodo in minerale. Iz tega razloga je v primeru energije, biomasa proizvedena od rastlin, obnovljiv vir energije. Vendar pa je biomasa surovina za proizvodnjo energije in obstaja veliko različnih poti za njeno pretvorbo v energijo: izgorevanje majhnega obsega, velike industrijske kurilne naprave, uplinjanje, piroliza, fermentacija in esterifikacija. Energija biomase se lahko uporablja kot gorivo za ogrevanje, elektriko in transport.

Vetrna energija

Vetrna energija se v celoti izogiba CO2 emission. emisijam. Nima nobenih omejenih sredstev: »gorivo« je brezmejno in brezplačno. Rotorji večine vetrnih turbin se soočajo z vetrom in se aktivno preusmerjajo, da sledijo spremembam v smeri vetra. Vetrna polja so lahko tako majhna kot ena sama turbina ali velika več sto megavatov. Umeščena na področju z dobrim vetrnim potencialom, lahko ena sama turbina z 1 MW zagotavlja energijo 600 gospodinjstvom. Slaba stran vetrne turbine je neprekinjeno delovanje, ki je močno odvisnos od hitrosti vetra. Glavni problem z razvojem vetrnih polj v regijah srednje Evrope je stanje električnih omrežij, ki so lahko preobremenjena in niso primerna za velike količine električne enregije, proizvedene pri visoki hitrosti vetra.

»Evrospka komisija je prepričana, da je v Evropi veliko potenciala za vetrno energijo«, Christopher Jones, Evropska komisija, Uvod k čisti moči, november 2009.

Solarna energija

Sončna energija se lahko uporablja na dva ključna načina. Prvi je izkoriščanje sončnega sevanja za gretje vode za kurjavo in proizvodnjo električne energije. Drugi je lahko neposredna pretvorba svetlobe v električno energijo na atomski ravni (fotovoltaika).

Fotovoltaični (FV) sistemi uporabljajo celice, narejene iz delno prevodnih materialov, za pretvorbo svetlobe v električno energijo. Nekateri materiali kažejo lastnost, znano kot fotoelektrični učinek, ki povzroči, da absorbirajo fotone svetlobe in sprostijo elektrone. Ko so ti prosti elektroni ujeti, se ustvari električni tok, ki se lahko uporablja kot električna energija. Solarno termalni sistemi (STE) temeljijo na preprostem principu, ki je znan že stoletja: sonce segreje vodo, ki je v temnem rezervarju. Solarno termalne tehnologije so učinkovite in zelo zanesljive, ter zagotavljajo sončno energijo za široko paleto aplikacij, kot so topla sanitarna voda in ogrevanje prostorov v stanovanjskih in poslovnih stavbah, industrijski procesi toplote, razsoljevanje in bazeni.

Vodna energija

Mehanska moč vodnega toka se lahko preprosto pretvori v električno energijo brez vsakega onesnaževanja zraka. Majhne hidroelektrarne so široko razširjene po mnogih državah v Evropski uniji. Princip delovanja hidroelektrarne temelji na preprostem postopku, ki izkorišča kinetično energijo in pritisk, ki nastaja s padcem vode rek, kanalov, potokov in vodnih omrežij. Voda poganja turbino, ki pretvarja pritisk in gibanje vode v mehansko energijo. Potem se mehanska energija pretvori v električno, s pomočjo generatorja. Ustvarjena moč je proporcionalna razliki med zgornjim in spodnjim tokom nivoja vode; količini vode, ki gre skozi turbine na enoto časa; in končno učinkovitosti turbine.

Geotermalna energija

Notranja energija Zemlje, ki se akumulirana v kamninah in podzemni vodi, se lahko uporablja za proizvodnjo toplote in električne energije. Viri geotermalne energije se raztezajo od plitvih toplih vrelcev, vročih skal, ki se pojavljajo nekaj kilometrov pod zemeljsko površino, do staljenih kamnin, ki imajo zelo visoke temperature in se nahaja še globlje. Geotermalna energija se imenuje obnovljiva energija zato, ker se podzemna voda obnavlja z dežjem in toplota se neprestano proizvaja v notranjosti Zemlje.

Geologi uporabljajo različne metode, da najdejo geotermalne rezervoarje, ampak edina pot, da se prepričamo če obstaja rezervoar, je vrtanje vodnjaka, v katerem lahko izmerimo temperaturo. Globinsko vrtanje je še vedno zelo drago, zato je najbolj priljubljena aplikacija še zmeraj uporaba vročih vrelcev za ogrevanje.