W związku ze stałym wzrostem zapotrzebowania na energię oraz wymaganiami ochrony środowiska wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się alternatywą dla konwencjonalnych nośników energii (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i łupkowego). Podstawowa definicja odnawialnego źródła energii (OZE) określa je jako źródło dostarczające energię odtwarzalną w sposób naturalny. Wyróżniono kilka rodzajów OZE, należą do nich: biomasa, energia wiatru, energia słońca, energia wody oraz energia geotermalna.

renewable strona PL

Biomasa

Wszystkie rośliny podczas wegetacji wykorzystują promieniowanie słoneczne, CO2,wodę oraz substancje mineralne. Z tego powodu biomasa produkowana przez rośliny jest zaliczana do OZE. Biomasa jest pierwotną substancją wykorzystywaną do produkcji energii, a w celu jej pozyskania stosowane są różne sposoby konwersji biomasy. Zalicza się do nich: spalanie w małych instalacjach, spalanie na skalę przemysłową, zgazowanie, pirolizę, fermentację czy estryfikację. Biomasa może być stosowana do produkcji ciepła, prądu elektrycznego i paliw transportowych.fuel.

Energia wiatru

Energia wiatru całkowicie eliminuje emisję CO2 Nie ma żadnych ograniczeń zasobów: "paliwo" jest bezpłatne i nieograniczone. Wirniki większości turbin wiatrowych mają możliwość ustawiania się w kierunku wiatru poprzez śledzenie zmian tego kierunku. Farmę wiatrową może stanowić jedna mała turbina lub zespół turbin o mocy nawet do kilkuset megawatów. Pojedyncza turbina o mocy 1 MW, zlokalizowana w rejonie o dobrym potencjale energetycznym wiatru, może zasilać nawet 600 gospodarstw domowych. Wadą turbin wiatrowych jest brak ciągłej pracy związany z silną zależnością od prędkości wiatru. Głównym problemem rozwoju farm wiatrowych w regionach Europy Środkowej jest stan sieci energetycznych, które nie mają zabezpieczeń przed przeciążeniami i nie są przystosowane do przyjęcia dużej ilości energii elektrycznej wytwarzanej podczas silnych wiatrów.

„Komisja Europejska jest przekonana, że istnieje ogromny potencjał dla energii wiatrowej w Europie", Christopher Jones, Komisja Europejska, Introduction to Pure Power, listopad 2009

Energia słoneczna

Wyróżniono dwa podstawowe sposoby użytkowania energii słońca. Pierwszym jest wykorzystanie promieniowania słonecznego do ogrzewania wody służącej do produkcji ciepła lub energii elektrycznej. Drugim jest bezpośrednia konwersja światła na prąd na poziomie atomowym (fotowoltaika

Systemy fotowoltaiczne (PV) służące do konwersji światła w prąd elektryczny wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne wykonane z materiałów półprzewodzących. Materiały te wykazują właściwości znane jako efekt fotoelektryczny, który powoduje uwalnianie elektronów w wyniku absorpcji fotonów z fali świetlnej. Wybite elektrony są wychwytywane, a ich strumień tworzy prąd elektryczny.
Systemy solarne (STE) oparto na prostej zasadzie znanej od wieków: słońce podgrzewa wodę zawartą w ciemnym naczyniu. Technologie solarne są wydajne i niezawodne, zapewniając wydajną konwersję energii słonecznej w szerokim zakresie do celów takich jak ogrzewanie wody i pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, wytwarzanie ciepła potrzebnego w procesach przemysłowych, odsalanie i podgrzewanie basenów.

Energetyka wodna

Energia mechaniczna przepływu wody może być łatwo przekształcona w energię elektryczną bez zanieczyszczenia powietrza. Małe elektrownie wodne są szeroko rozpowszechnione w wielu krajach Unii Europejskiej. Zasada działania elektrowni wodnej jest oparta na prostym procesie - wykorzystaniu energii kinetycznej i ciśnienia wytworzonego przez spadające wody rzek, kanałów, strumieni czy sieci wodociągowych.
Strumień wody napędza turbinę, która konwertuje jego ciśnienie i ruch w energię mechaniczną. Następnie energia mechaniczna jest przekształcana w energię elektryczną w generatorze. Wygenerowana moc jest proporcjonalna do różnicy między górnym i dolnym poziomem lustra wody oraz ilości wody, która przepływa przez turbiny w jednostce czasu, a wreszcie do wydajności turbiny. .

Energia geotermalna

Wewnętrzna energia Ziemi, która jest akumulowana w skałach i wodach podziemnych, może być wykorzystana do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Zasoby energii geotermalnej występują w postaci wypływających na powierzchnię gorących źródeł, gorących skał występujących kilka kilometrów pod powierzchnią Ziemi czy stopionych skał o bardzo wysokiej temperaturze, położonych jeszcze głębiej. Energia geotermalna jest nazywana odnawialnym źródłem energii, ponieważ wody podziemne są stale uzupełniane przez opady, a ciepło jest ciągle produkowane w głębi Ziemi.
Geolodzy używają różnych metod, aby zlokalizować dogodnie położone zasoby geotermalne, ale niezawodnym sposobem znalezienia takiego zbiornika jest wykonanie odwiertu i pomiar temperatury w jego wnętrzu. Głębokie wiercenia są nadal bardzo drogie, więc najbardziej popularnym rozwiązaniem jest użytkowanie gorących źródeł do celów grzewczych. .

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem