Zadaniem bazy danych w projekcie ENERGYREGIONjest prezentacja aktualnego stanu zasobów energii odnawialnej w porównaniu z zasobami energii konwencjonalnej w rożnych regionach Europy Środkowej. Dominacja tych drugich jest znacząca, jednakże udział energii odnawialnej stale rośnie wskutek nowego podejścia do zarządzania energią i zaostrzających się wymagań środowiskowych. Znajomość wielkości zasobów jest kluczowe przy planowaniu rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie czy gminie. Prawie każdy region może zyskać na rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii, ale nie każda technologia sprawdzi się w danym regionie..
Dzięki bazie energii odnawialnej projektu ENERGY
REGION użytkownik uzyska szeroki dostęp do aktualnych danych na temat konwencjonalnych i, co ważniejsze, niekonwencjonalnych zakładów energetycznych i instalacji w regionach wybranych jako kluczowe dla projektu ENERGYREGION Są to:
- Dolny Śląsk;
- region Śląska Opawskiego i Morawskiego Krasu w Czechach;
- region Podravje w Słowenii
- północna Hesja w Niemczech.
Informacje uzyskane z bazy danych przez potencjalnego użytkownika będą dotyczyć na przykład: wydajności instalacji i ilości przetworzonej energii, podstawowej charakterystyki technologicznej instalacji, sprzętu, sposobu wykorzystania energii. Baza danych usystematyzowana będzie według następujących zagadnień:
- wykorzystanie biomasy, biogazu i biopaliw;
- energetyka wiatrowa;
- fotowoltaika i termiczna energia słoneczna;
- energetyka wodna;
- wykorzystanie energii geotermalnej;
- energetyka konwencjonalna.
Informacje demonstrowane będą w sposób przyjazny użytkownikowi, na mapach dostępnych online. Dodatkowo zostaną zaprezentowane ogólne dane charakteryzujące poszczególne regiony, takie jak ilość energii pochodzącej z różnych źródeł odnawialnych i ich potencjał.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem