Struktur katalogu opatření

Katalog opatření bude uživatelsky příjemný a jednoduchý. Základem bude nabídka jednotlivých katalogových listů se základními informacemi objevujících se ve formě doplňkového vysvětlujícího textu při najetím kurzoru na příslušný katalogový list. Po kliknutí na příslušný list se objeví úplné informace k příslušnému opatření včetně zpracovaných „modelových příkladů“.

Schéma internetových stránek Katalogu opatření je nastíněna níže.

measure

Obecné informace o Katalogu opatření

Catalogue of measures provide a comprehensive and lucid database consisting of all relevant and necessary information about possible measures in the field of energy savings and renewable energy sources.

Katalog opatření bude členěn do čtyř sekcí podle druhu energeticky úsporných opatření, resp. efektivního využívání zdrojů energie:

  • A. stavební opatření ;
  • B. technická zařízení a spotřebiče (distribuce a spotřeba energie);
  • C. zdroje energie;
  • D. ostatní opatření.

Každá sekce se bude skládat z několika témat odpovídajících nejčastějším opatřením, které jsou v oblasti obnovitelných zdrojů a energetických úspor realizovány. Celkem bude vytvořeno 40 témat.

Přehled témat

A) Stavební opatření

Témata vztahující se k sekci “Stavební opatření ” poskytují komplexní informace o nejčastěji realizovaných opatřeních vedoucích k úsporám energie na vytápění.

B) Technická zařízení a spotřebiče

Opatření popsaná v sekci „Technická zařízení a spotřebiče “ se týkají úsporných opatření na technických zařízeních a spotřebičích tzn. úspor energie při distribuci a spotřeby energie. Poskytují informace o zateplení budov a zařízení, náhradu materiálu, optimalizaci osvětlení a klimatizace, případně dalších opatřeních vně budovy.

C) Zdroje energie

Opatření v oblasti „Zdrojů energie “ se týkají úsporných opatření prostřednictvím optimalizace zdrojů energie. Obsahuje praktické souvislosti solárních systémů, lokálního vytápění, malých vodních a dalších zdrojů energie využitelné pro veřejné budovy i domácnosti. .

D) Ostatní opatření

Témata v sekci “Ostatní opatření ” poskytují kompletní informace o nejčastěji realizovaných opatřeních z praxe, která jsou využívána v oblasti energetického managementu. Mezi nimi například teplotní zónování objektu, stand-by režimy technických zařízení a podobně.