Cílem databáze projektu ENERGYREGION je prezentovat aktuální stav různých typů obnovitelných zdrojů energie ve srovnání s konvenčními zdroji energie v různých regionech střední Evropy. Podíl obnovitelných zdrojů energie roste díky novému přístupu k hospodaření s energií a zpřísnění ekologických předpisů. Znalost zdrojů má zásadní význam pro plánování obnovitelných zdrojů energie v regionu nebo obcí. Téměř každý region může využít obnovitelných zdrojů energie, ale ne všechny technologie jsou vhodné pro každý region.
Databáze projektu ENERGYREGION v rámci obnovitelných zdrojů energie bude poskytovat přístup k rozsáhlé a aktuální informaci o konvenčních a nejvíce důležitých netradičních energetických továrnách nebo zařízení v regionech, vybraných jako zájmové oblasti projektu. Jedná se o:
- Region Dolního Slezska, Polsko;
- Místní akční skupina Opavsko a Místní akční skupina Moravský kras, Česká republika;
- Podravje kraj, Slovinsko;
- Severní Hesensko, Německo.
Příklady informací, které lze získat z databáze potenciálních uživatelů jsou následující: zaváděcí výkony a vyrobená energie, základní technologické vlastnosti, zařízení, účel využití. Databáze zařízení bude strukturována podle následujících oblastí:
- využití biomasy, bioplynu a biopaliva;
- větrná elektrárna;
- fotovoltaika a solární energie;
- vodní energie;
- geotermální energie;
- konvenční elektrická energie a teplo.
Informace budou zveřejňovány v uživatelsky příjemném prostředí také na mapách přístupných online. Kromě toho budou prezentovány obecné údaje charakterizující vybrané oblasti, jako je množství energie vyrobené z jednotlivých obnovitelných zdrojů a jejich budoucí potenciál.